arammax
Rate this post

کلاه سند بلاست طراحی شدند تا از افرادی که به طور مستقیم با ذراتی چون سیلیس،گارنت،مسباره و انواع ساینده ها در تماسند محافظت کنند.

غبار سیلیکا در طول فعالیت هایی که در آن ها سنگ ها و ذرات حاوی سیلیکا شکسته و خرد می شوند آزاد می شود.غبار قابل تنفس سیلیکا ممکن است با چشم قالبل دیدن نباشد و به دلیل سبک بودن بعد از استفاده تا مدت زیادی در هوا باقی می ماند. ساینده ها چون سیلیس که حاوی مقداری زیادی سیلیکای آزاد است و بسیار در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد در صورت استنشاق فرد را مبتلا به بیماری به نام سیلیکوسیوس می کند که یک بیماری ریوی خطر ناکک و در مان ناپذیر است که هرساله هزاران نفر را در دنیا به کام مرگ می کشاند.متاسفانه این بیماری درمان ناپذیر و عوارض آن برگشت ناپذیر است. و این مطلب تنها اهمیت و ضرورت استفاده از کلاه های ایمنی را توجیه میکند.


ارسال دیدگاه

تماس با ما