arammax

چرا از کلاه سندبلاست استفاده کنیم؟

چرا از کلاه سندبلاست استفاده کنیم؟کلاه سندبلاست وظیفه محافظت از اعضای حساس سر،تامین دید و تامین فضا و هوای تنفسی کاربرسندبلاست را برعهده دارد ، با توجه به  شنل متصل به کلاه این قسمت از کلاه کمک زیادی به محافظت از اعضای گردن وسینه کاربر سندبلاست در برابر ذرات ساینده برگشتی ایفا مینماید . دستکش دستکش سندبلاست با توجه به نیاز به محافظت از دست کاربران دستگاههایسندبلاست در تمامدستگاههای سندبلاستی که دست کاربر در آنها وارد میشودو یا در معرض پاشش ساینده قرار میگیرد بکار میرود .در مواردی که کلاس کار سندبلاست اعمال زبری بر روی سطح میباشد. دستکش کاربران سندبلاست باید ضخیم تر انتخاب گردد . لباس وظیفه لباس سندبلاست ، جلوگیری از تماس ساینده و غبار حاصله از سندبلاستبا بدن کاربرمیباشد ، ...

مشاهده مطلب


تماس با ما