arammax

دستگاه تصفیه هوای کمربندی

دستگاه تصفیه هوای کمربندی
این دستگاه هوای کمپرسور راجهت تنفس(از لحاظ تغییرفشاروتصفیه کلیه مواد زاید مانند روغن ،آب، گردوغبار،دوده ویااکثر گازها)آماده میکند .در این دستگاه یک فشار شکن تعبیه گردیده که فشار باد وارد شده به کلاه سندبلاست را می شکند .بر روی دستگاه دو عدد شیر خروجی هوا قرار داده شده، یکی برای خود کلاه ودیگری برای تنظیم کردن فشار باد برروی ۲بار .در میان این دو شیر درجه ای تعبیه شده برای نشان دادن میزان هوای درون دستگاه .در قسمت انتهایی دستگاه پیچ خروجی طراحی شده موسوم به رطوبت گیر جهت خارج کردن رطوبت هوا یا روغن درون دستگاه.فیلتر دستگاه قابل شستشو و تعویض میباشد.

تماس با ما