دستگاه تصفیه هوای کمربندی

دستگاه تصفیه هوای کمربندی این دستگاه هوای کمپرسور راجهت تنفس(از لحاظ تغییرفشاروتصفیه کلیه مواد زاید مانند روغن ،آب، گردوغبار،دوده ویااکثر گازها)آماده میکند .در این دستگاه یک فشار شکن تعبیه گردیده که فشار باد وارد شده به کلاه سندبلاست را می شکند .بر روی دستگاه دو عدد شیر خروجی هوا قرار داده شده، یکی برای خود […]

مشاهده مطلب