arammax

رزین در سند بلاست

رزین های پلی سولفاید ها با ویسکوزتیه پائین بر پایه اپوکسی هستند . پیوندهای نهایی اپوکسی بر ساختار پلی سولفاید منجر به تشکیل پلیمر منحصر به فردی با ترکیبی از ویژگی های عالی پلی سولفاید ها و سیستم های رزین اپوکسی می شود ۱ – از جمله ویژگی های آن : چسبندگی عالی به اغلب […]

مشاهده مطلب


تماس با ما