arammax

خطرات استفاده از سیلیس و ضرورت استفاده از کلاه سندبلاست

کلاه سند بلاست طراحی شدند تا از افرادی که به طور مستقیم با ذراتی چون سیلیس،گارنت،مسباره و انواع ساینده ها در تماسند محافظت کنند. غبار سیلیکا در طول فعالیت هایی که در آن ها سنگ ها و ذرات حاوی سیلیکا شکسته و خرد می شوند آزاد می شود.غبار قابل تنفس سیلیکا ممکن است با چشم […]

مشاهده مطلب


تماس با ما