arammax

کلاه سند بلاست آرام

مواد اولیه کلاه آرام از نوع p.p میباشد که این مواد به دلیل مقاومت بالا و سختی آن در صنعت خودروسازی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.طراحی داخلی این کلاه مشابه نمونه آپولو ۶۰ کلمکو میباشد.

شیلنگ در این نمونه حذف شده و  سر شلنگی ۱/۴در قسمت پشت سر تعبیه شده است.

در قسمت داخلی کلاه شیاری تعبیه شده که اکسیژن را از قسمت پس سر به سمت جلوی سر هدایت میکند.

تماس با ما