arammax

کلاه سند بلاست کلمکو با روکش چرم

کلاه سند بلاست کلمکو با روکش چرم

مواد اولیه این از جنس F.R.P می باشد و مانند کلاه آسا بر روی آن لایه ای از ابر با پوشش چرم مصنوعی قرار داده شده.

دید قاب این کله ۱۸۰ درجه است و در خلاف انواع دیگر ثابت نیست و قابلیت باز شدن به سمت بالا را دارد.به عبارتی شخص استفاده کننده از کلاه بدون نیاز به در آوردن کلاه قادر به صحبت کردن و آشامیدن است.این کلاه مانند مکش شیلنگ گذاری شده با این تفاوت که شیلنگ توسط دو کانال از دو سوی کلاه به قسمت جلوی آن هدایت شده و تنفسی راحت تر را برای شخص فراهم می کند.کاور آن از جنس چرم مصنوعی میباشد.

تماس با ما