arammax

Rate this post

واژه ایر بلاست به معنای تمیز کاری بوسیله هوای فشرده است ومبتکر آن شخصی بنام تیلگمن میباشد.تمیز کاری دراین روش توسط پاشش مواد ساینده بوسیله هوای فشرده وهدف قرار دادن سطح قطعه , با هدایت اپراتور انجام می گردد. براین اساس ماشینهای متفاوتی طراحی وساخته شده اند و دارای قابلیتهای متفاوتی در نوع کاربری هستند که عبارتند از : ( این تقسیم بندی برمبنای محوطه کار میباشد .)

مجموعه سیستم تمیز کاری بااین روش متشکل است  از پنج واحد شامل قسمت پرتابگر ساینده که دراینجا مخازن ومجموعه ایربلاست میباشد ؛قسمت جمع کننده مواد ساینده ؛ بالا بر مواد؛ جداساز ساینده از مواد نا مرغوب ؛ پالایش هوا وسیستمهای کنترلی و…

9

مواد ساینده بادوروش مکشی یا ساکشن ودمشی یا فشاری به سمت قطعه پرتاب می گردند.  نام گذاری ایربلاست نیز به همین ترتیب مکشی وفشاری می باشد.تمیزکاری به روش مکشی علاوه بر اقتصادی بودن دوستدار محیط زیست بوده بنابراین متداول تر ازنوع فشاری میباشد درحالیکه نوع فشاری  بدلیل قدرت در اثر گذاری ,سریعتر بوده  وقطعات تمیز تری تحویل میدهد.  براساس حجم ماشینهای مستقر در کارگاه ,کمپرسور تامین هوا ممکن است مستمر ویا غیر مستمر نسبت به تزریق هوا عمل نمایند.  مواد ساینده که عمدتا غیر فلزی میباشند  توسط عامل نیروی انسانی بکارگرفته میشوند .بنابراین ایربلاست ها سیستمی اپراتور محور میباشند.بسیاری ازکاربران ایربلاست را باعنوان سند بلاست میشناسند.

ماشینهای فوق متشکل از مخزن ساینده ؛سیستم هوارسان؛شلنگ ونازل هستند که تاحدی بستگی به مکشی یادمشی بودن آنها دارد ,  پرتابگر ساینده در انواع ایربلاست راتشکیل داده است  وبه تنهایی میتواند بصورت سیار در تمیز کاری بکار رود .

موادساینده ای که در ایربلاست بکار میروند معمولا غیرفلزی بوده هرچند درموارد خاصی ساینده های فلزی نیز دراین ماشینها استفاده میگردد.

جهیزات ایربلاست سهم گسترده ای از عملیات تمیزکاری ؛اماده سازی ؛شات پینینگ ومقابله باخوردگی را درصنعت به خود اختصاص داده وبه جرات میتوان ازنیازی بنیادین از انها یاد کرد.

PES-airblast

ایربلاست باگذشت زمان تکامل خوبی پیدا نموده وسیستمهایی نیز از ان منشعب گردیده است که شاید درنگاه نخست کاملا متفاوت بنظر آید لیکن قرابت انها با این خانواده انها را در نزدیکی این مجموعه قرار میدهد که عبارتند از:

  • ماشینهای شات پینینگ شفت وچرخ دنده
  • ایربلاست همراه اب جوش
  • ایربلاست میزی ماهواره ای

ایربلاست باتمام مزایا وپیشرفتها وشاخه های بوجود امده همراه با غبار است  بنابراین با یک چالش زیست محیطی روبرو بوده حتی بکار بردن ساینده های دیگر با امتیازات مخصوص خود نیزفادربه حذف غبار نبوده از طرفی گاهی اوقات حرارت ایجاد شده براثر برخورد ساینده با قطعه نیز چالشی دیگر هم برای قطعه وهم ساینده میگردد خصوصا برای قطعاتیکه حساس به حرارت و تغییر رنگ میدهند بدینترتیب سرعت بالا برای پرتاب ساینده با هوا را مقدور ننموده لذا استفاده از مایعی ارزان ودردسترس که قابلیت صنعتی وبکار گیری دراین سیستمها را نیز داشته باشد مطرح که استیم بلاست روشی منطقی بحساب امده واقتصادی نیز میباشد. مواد ساینده در اینروش درمیان لایه ای ازاب محبوس وبه همراه ان با قطعه برخورد مینماید .جدای از مکانیزمهای متفاوت پرتاب ساینده اب نیزمیتواند با دمای معمولی یا درحد جوش ارایه میگردد که قابلیتهای خاصی را دارد علاوه براین مواد ساینده گران قیمت در این ماشینها از استهلاک کمتر وقابلیت بازیابی بهتری دارندروشها ی استیم بلاست همچنین استفاده از مواد ساینده جامد ومزایای روش تر و خاصیت مثبت زیست محیطی استفاده ار یخ خشک را در زیر گروه این روش مطرح که ان را ایس بلاست می نامند.

99

اصول کار در دستگاههای سندبلاست

روش کار سندبلاست به این صورت است که ماسه های ساینده که عمدتا

از جنس سيليس ­ مسباره و اکسيد فلزات هستند با استفاده از فشارباد

کمپرسور شتاب گرفته و بر روی سطح قطعه پاشيده ميشوند .

موارد استفاده سندبلاست چيست؟

با استفاده از سندبلاست ميتوان عمليات :

۱­ زنگ زدایی ­ ماسه زدایی ­ و رنگ برداری سطوح داخلی و خارجی

قطعات.

۲- بهينه انجام شدن عمليات لعابکاری و تفلون کاری برای ماندگاری و کيفيت

۳­ زبر کردن سطوح قطعات ( با استفاده از ساینده های مخصوص )

۴­ آماده کردن سطوح قطعات جهت انجام انواع آبکاریهای صنعتی ­ تزئينی

۵­ مات کاری ­ تميز کاری و آماده کردن قطعات (سندینگ ­ sanding ) جهت رنگ.

۶­ حک کردن نوشته و نقوش مختلف و گود برداری و یا برجسته کاری آنهابرروی سطوح شيشه ای ­ چوبی ­ MDF ­ کاشی ­ سراميک و طلق کهبيشتر برای انجام امور تجاری ­ تبليغاتی و تزئينات دکور مورد استفادهميباشد.


ارسال دیدگاه

تماس با ما